ARTgród

ARTgród to artystyczny Żmigród, czyli cykl kulturalno-edukacyjnych działań realizowanych na obszarze tzw. Żmigrodu (ul. Żmigród, Zamojska, Bernardyńska, Wyszyńskiego), dedykowanych mieszkańcom, w celu ich zintegrowania i zaktywizowania na rzecz budowania poztywnego wizerunku własnego otoczenia, zwiększenia ich udziału w wydarzeniach
kulturalnych i podniesienia wiedzy o historii miejsca.

Działania będą składały się z kilku obszarów tematycznych:
1. Miejsce (dotarcie do historii miejsca i przekazanie jej mieszkańcom poprzez działania edukacyjno-kulturalne, np. parady
historyczne oraz drobne renowacje i aranżacje przestrzeni, np. instalacje uliczne i podwórkowe)
2. Ludzie (dotarcie do indywidualnych historii mieszkańców i pokazanie ich pasji, potencjałów, refleksji, wsparcie ich w
realizacji własnych pomysłów)
3. Kreacje (działania inspirowane pomysłami mieszkańców oraz nawiązujące do historii miejsca, dające nowe interpretacje
tego, co dawne i współczesne)
Wszystkie działania dedykowane będą różnym grupom pokoleniowym i uruchamiać będą różne typy aktywności
(społecznej, kulturalnej, fizycznej).

W ramach projektu planujemy:
– spotkania z mieszkańcami (m.in.: wokół historii Żmigrodu, z ciekawymi osobami)
– nagrania historii mówionych
– wspólna drobna rewitalizacja miejsc (m.in.: meble miejskie, architektura krajobrazu, instalacje użytkowe)
– działania designerskie (m.in.: szyldy, wystawy, iluminacje)
– działania streetartowe (m.in.: mozaika, graffiti)
– interdyscyplinarne warsztaty twórcze (m.in.: kulinarne, plastyczne, stolarskie, krawieckie)
– działania promujące literaturę (m.in.: spotkania, warsztaty)
– działania aktywizujące mieszkańców (m.in.: potańcówki, dzień sąsiada, zjazd „na byle czym”, autopark – stworzenie mini
muzeum historii motoryzacyjnej Żmigrodu w starym Mercedesie lub Trabancie, wspominając nieistniejącą już szkołę
szoferów Zambellego, czy zakład naprawy Wardburg i Trabanta).

Projekt ma zainicjować istnienie miejsc bliskich mieszkańcom – atrakcyjnych, żywych i pełnych inspiracji. W związku z tym
chcemy dotrzeć do historii tych miejsc, móc się spotkać z mieszkańcami, posłuchać ich opowieści i wspólnie zadbać o
przestrzeń, która ich łączy. Chcemy pokazać mieszkańcom, że to się dzieje za sprawą małych kroków, najpierw chcemy
pomóc im zmienić otoczenie, w którym życją, by dotrzeć do ich wnętrza, usłyszeć ich historie i pozwolić na pokazanie, że
w tak trudnej sytuacji, w której są, dzięki kulturze zaangażowanej społecznie mogą spróbować wyjść poza margines.
Chcemy proponować wspólne zmiany, dotrzeć do dzieci, młodzieży i dorosłych. Tworząc wspólnotowe działania stawiamy
na integrację mieszkańców oraz rewitalizację miejsca. Chcemy sprowokować mieszkańców do tworzenia wspólnoty, w
której dostrzegamy i rozumiemy, że nie jesteśmy sami, że są też inni ludzie, że dzięki wspólnej pracy możemy zmienić
swoje otoczenie, a nawet życie. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie tymi działaniami zmienić całkowicie życia tych ludzi, ale
możemy przywrócić im poczucie godności, pokazać ich twarze, ich pasje, ich miejsce życia.

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin