Tuwim

Laboratorium Bajki. Tuwim
to szereg działań edukacyjno-kulturalnych poświęconych ważnym twórcom literatury dla dzieci. W ubiegłym roku Laboratorium Bajki dedykowaliśmy Janinie Porazińskiej z okazji 130. rocznicy urodzin, w tym roku chcemy uczcić Juliana Tuwima. Założeniem działania jest integracja różnych dyscyplin kultury audiowizualnej wokół wybranego pisarza i utworu. Zrealizujemy m.in.: działania teatralne, radiowe, filmowe, wydawnicze, plastyczne. Projekt skierowany jest do najmłodszych uczestników kultury, oswajając ich tym samym z literaturą i ideą edukacji kulturalnej opartej o nowatorskie narzędzia pracy. (rys. Ideyka)

UCZESTNICY:
Uczniowie SP nr 10 w Lublinie
Przedszkolaki z Lubelskich Przedszkoli

DZIAŁANIA (10.09.2013 – 20.11.2013) Klik i wiecie w mig!

Patroni: (Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)