warsztaty teatralno-rozwojowe

„Teatr – to aktywna refleksja człowieka nad samym sobą.”
Novalis
„…wszystkie drogi prowadzą do ludzi”.
Antoine de Saint-Exupéry

_____________________________________________________________________________________________________________________

IMPRO RODZINKA:
Warsztat dla dzieci z opiekunami – moduł podstawowy:
Zajęcia są połączeniem warsztatu z interaktywnym przedstawieniem. Skierowane są dla dzieci do lat 14 z udziałem rodziców lub opiekunów. Warsztat opiera się o techniki teatru improwizowanego. Spotkanie rozpoczyna szereg gier i zabaw, które aktywizują grupę do wspólnego działania. Przez zabawę uczymy się spontaniczności, kreatywności, przełamywania wstydu i współpracy. Drugimi etapem jest stworzenie bajki lub opowieści. Prowadzący warsztaty wcielają się w role zaproponowane przez grupę, tworzą miejsca i historie. Zaimprowizowana opowieść jest punktem wyjścia do dalszych zabaw i wspólnych improwizacji. Warsztat jest prowadzony bardzo dynamicznie, z dużą dozą humoru.

Pozostałe moduły*:
Warsztat impro dla dorosłych, dla dzieci starszych i młodzieży z pokazem lub bez. W wersji jedno lub kilkudniowej.
Wieczór z improwizacją (interaktywne przedstawienie impro w wykonaniu prowadzących i publiczności).
Warsztaty dramowe (rozwój kompetencji interpersonalnych w życiu rodzinnym i zawodowym – komunikacja, motywacja, rozwiązywanie problemów, asertywność).
Warsztaty integracyjno-aktywizujące (dla grup z sektora państwowego, publicznego i prywatnego)
‣Zajęcia w języku angielskim lub niemieckim.
* Moduły mogą być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb szkoleniowych.

Teatr improwizowany w skrócie nazywany tez „impro” (improv) świetnie się sprawdza w pracy z młodymi adeptami sztuki scenicznej, zawodowymi aktorami oraz z ludźmi niezwiązanymi z teatrem. „Impro” uczy zrozumienia i tworzenia struktury dramatycznej widowiska, kształtuje osobowość, rozwija wyobraźnię, zmusza do kreatywnego myślenia, integruje
grupę, uczy współpracy i pokory. Pomaga w przełamywaniu tremy w czasie wystąpień publicznych i trenuje sprawność językową. „Impro” zostało stworzone w latach sześćdziesiątych jako forma treningu aktorskiego lecz
szybko odkryto jego oryginalność i atrakcyjność sceniczną. Od tamtej pory ten rodzaj teatru bez rekwizytów, kostiumów, dekoracji, a także bez scenariusza i reżysera, ale z ogromna dozą spontaniczności i humoru, zdobywa sobie coraz większe grono entuzjastów na całym świecie.

Prowadzący:
Arkadiusz Ziętek – Twórca teatralny urodzony w Lublinie. Od 1989 roku związany z wieloma grupami teatralnymi Lubelszczyzny, a od 2001 współtwórca działań berlińskiego stowarzyszenia Interkunst e.V. Jako reżyser, aktor, trener, scenarzysta angażuje się w projekty teatralne, dotyczące problemów społecznych, ekologicznych i politycznych np. “Instant Acts przeciwko przemocy i rasizmowi”. Swoje działania kieruje głównie do mieszkańców małych miejscowości Niemiec i Polski. Organizator i uczestnik warsztatów teatralnych (m. in. Keith Johnstone, Susan Batson, Larry Moss, Yoshi Oida, John Somers). W 2007 roku razem z Mike’iem Hughes’em (Uncalled for) poprowadził jeden z pierwszych w Polsce warsztatów impro, który był ważnym impulsem do dynamicznego rozwoju tego gatunku w naszym kraju. W swojej pracy teatralnej i pedagogicznej posługuje się też metodami dramowymi w tym elementami „teatru uciśnionych” Augusto Boala.

Warsztaty realizowane są na zamówienie lub poprzez nabór.