Czytelnia Bajek

W przedszkolach i szkołach podstawowych czytamy dzieciom bajki. Jest to połączone z zabawami i grami edukacyjnymi rozwijającymi u dzieci kompetencje odbiorcze i pobudzające kreatywność, zmysł plastyczny, muzyczny.